Ny avhandling från Mittuniversitetet

Ny avhandling från Mittuniversitetet

Nyblivna fil. dr Anna Leiler försvarade idag 21 maj 2021 med godkänt resultat sin sammanläggningsavhandling Mental Health and Quality of Life Among Individuals in Asylum Accommodations: Screening and Intervention vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet.

Avhandlingen kan vara av särskilt intresse för de som arbetar med psykisk ohälsa bland vuxna flyktingar och asylsökande.

Opponent vid disputationen var docent Sofe Bäärnhielm, Karolinska institutet.

Handledare: Professor Ingrid Zakrisson
Bihandledare: Anna Bjärtå och Elisabet Wasteson
Samtliga från Institutionen för psykologi och socialt arbete, fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet.

Kommentarer är stängda.