Browsed by
Kategori: Avhandlingar i psykotraumatologi

Ny avhandling från Uppsala universitet

Ny avhandling från Uppsala universitet

Nyblivna fil. dr Johanna Motilla Hoppe försvarade 14 juni 2021 med godkänt resultat sin sammanläggningsavhandling Emotional mental imagery and the reduction of fear within the mind’s eye vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Avhandlingen breddar vår förståelse för hjärnans inre bilder och psykologiska insatser för att påverka särskilt plågsamma minnesbilder i ett tidigt skede. Opponent vid disputationen var professor Francisco Estevez, Mittuniversitetet. Handledare: Professor Emily Holmes och Thomas Ågren, institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Ny avhandling från Karolinska institutet

Ny avhandling från Karolinska institutet

Nyblivna med. dr Maria Bragesjö försvarade den 4 juni 2021 med godkänt resultat sin sammanläggningsavhandling Novel intervention approaches after recent exposure to trauma vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Opponent vid disputationen var professor Richard Bryant, University of New South Wales. Handledare: docent Erik Andersson, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.Bihandledare: docent Filip Arnberg, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. SVENSK SAMMANFATTNING Bakgrund: Risken för att någon gång i livet vara med om en psykologiskt traumatisk händelse är hög vilket…

Läs mer Läs mer

Ny avhandling från Mittuniversitetet

Ny avhandling från Mittuniversitetet

Nyblivna fil. dr Anna Leiler försvarade idag 21 maj 2021 med godkänt resultat sin sammanläggningsavhandling Mental Health and Quality of Life Among Individuals in Asylum Accommodations: Screening and Intervention vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet. Avhandlingen kan vara av särskilt intresse för de som arbetar med psykisk ohälsa bland vuxna flyktingar och asylsökande. Opponent vid disputationen var docent Sofe Bäärnhielm, Karolinska institutet. Handledare: Professor Ingrid ZakrissonBihandledare: Anna Bjärtå och Elisabet WastesonSamtliga från Institutionen för psykologi…

Läs mer Läs mer