Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress


Svenska föreningen för traumatisk stress, SSTSS, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykiskt trauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykiskt trauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykiskt trauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykiskt trauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.


Aktuellt 


Screeninginstrument på ukrainska och ryska

International Trauma Consortium (ITC) har gjort ett omfattande arbete för att tillgängliggöra screeninginstrument för psykiska besvär, översatta till ukrainska och ...

ESTSS Winter Webinar Wednesdays

European Society for Traumatic Stress Studies kommer att ge tre webinarier, 19 jan, 26 jan och 2 feb. De ges ...

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Datum/Tid Evenemang
20 sep 2024
08:15 - 16:30
Sfpog symposium - Förlossningsrelaterad PTSD {/no_event_location_url}

Se flera evenemang