Screeninginstrument på ukrainska och ryska

Screeninginstrument på ukrainska och ryska

International Trauma Consortium (ITC) har gjort ett omfattande arbete för att tillgängliggöra screeninginstrument för psykiska besvär, översatta till ukrainska och ryska. Dessa frågeformulär är avsedda att användas av kliniker och forskare som har behov av att bedöma besvär och ohälsa hos drabbade av kriget i Ukraina. Hittills finns instrument som bedömer depression, ångest, somatiska problem, traumaexponering, PTSD och CPTSD och funktionsnedsättning. Instrumenten finns tillgängliga på denna webbsida: www.traumameasuresglobal.com/ukraine

Fler resurser kommer att delas på webbsidan i takt med att de finns tillgängliga.

International Trauma Consortium (ITC) är ett samarbete mellan forskare och kliniker som arbetar inom området traumatisk stress. ITCs mål är att främja vetenskapen och praktiken inom psykotraumatologi för att förbättra livet för människor som drabbats av trauma.

ITC strävar efter att:

  1. Utveckla giltiga och tillförlitliga metoder för att bedöma trauma och traumarelaterade störningar, och göra dessa verktyg fritt tillgängliga.
  2. Samla in systematiska data från hela världen om förekomsten av trauma och traumarelaterad stress.
  3. Identifiera viktiga risk- och skyddsfaktorer förknippade med traumarelaterad stress under hela livet och i olika kulturella sammanhang.
  4. Utveckla förebyggande strategier för att minimera påverkan av trauma under hela livslängden och i olika kulturella sammanhang.
  5. Utveckla effektiva och kostnadseffektiva behandlingar för komplex PTSD som är relevanta över hela livslängden och i olika kulturella sammanhang.
  6. Sprida och kommunicera våra upptäckter till det vetenskapliga samfundet och allmänheten.

Svenska föreningen för traumatisk stress deltar i detta arbete genom styrelseledamot Kristina Bondjers arbete i ITC.

Kommentarer är stängda.