Om föreningen

Om föreningen

Om SSTSS   |   SSTSS styrelse

Svenska Psykotraumaföreningens (SPTF) konstituerande möte hölls på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, i maj 2013. Vid föreningens årsmöte 2020 bytte föreningen namn till Svenska föreningen för traumatisk stress (SSTSS).

Föreningens ändamål

Vid det konstituerande mötet beslutades följande:

Föreningen har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykotrauma.

SSTSS styrelse


Styrelsen väljs vid årsmötet. Är du intresserad av att delta i SSTSS styrelsearbete, eller önskar nominera någon annan, kontakta då föreningen.

Vid årsmötet 2022 valdes en ny styrelse:

  • Filip Arnberg, ordförande
  • Maria Bragesjö, vice ordförande
  • Merja Bergwall, kassör
  • Anders Nordlund, ledamot
  • Kristina Bondjers, ledamot
  • Liselotte Englund, ledamot